De Vlietende Wereld04 De Vlietende Wereld – elk moment ontstaat een nieuwe wereld

04 De Vlietende Wereld – elk moment ontstaat een nieuwe wereld

Dierbare lezer,

Ik krijg regelmatig de vraag wat dat nou is, die Vlietende Wereld. Een boeiende vraag waar ik graag bij stil wil staan. Zoals bij veel dingen van belang, is erover praten of denken een belangrijke eerste stap, maar is ervaren nog veel belangrijker om de werkelijke betekenis te doorgronden.

Het woord Vlietende maakt wellicht nieuwsgierig, want wat betekent dat? Het woordenboek (de Dikke Van Dale in dit geval) geeft een eerste houvast: vlieten betekent stromen, vloeien en ook: als iets vluchtigs voorbijgaan, niet bestendig zijn. Vlietende in combinatie met Wereld beschrijft een wereld die stroomt, vloeit en continu verandert, waardoor deze niet bestendig is en als iets vluchtigs voorbijgaat. In de Vlietende Wereld ontstaat elk moment een nieuwe wereld.

De term de vlietende wereld wordt ook gebruikt in relatie tot de Japanse realistische prentkunst die het leven van alledag weergeeft, met het accent op het levensgenot (Van Dale). De vlietende wereld is de (vrije) vertaling van het Japanse woord ukiyo. Het woord ukiyo heeft in het Japans meerdere betekenissen, afhankelijk van hoe het wordt geschreven. In relatie tot het boeddhisme had het in het middeleeuwse Japan de betekenis van een vergankelijke, onbetrouwbare en droevige wereld. De term de vlietende wereld werd in de Edo-periode (1603-1868) in Japan ook gebruikt als een ironische toespeling op die boeddhistische betekenis.

In de serie verhalen uit De Vlietende Wereld komt bovenstaande allemaal samen en wordt de lezer meegenomen naar werelden die lijken op de onze, maar het niet zijn. Zo zal stap voor stap het mysterie van de vlietende wereld worden onthuld en zal het begrip een heel nieuwe betekenis krijgen. In het eerste boek, Fujisan, maakt de lezer voor het eerst kennis met De Vlietende Wereld. Het begin van een mystieke reis door de tijd. In een volgende blog zal ik nader ingaan op de plaats die Fujisan daarin heeft.

Vanuit de Vlietende Wereld,

Kawamura